Hakkında

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, lisans eğitimi boyunca psikoloji laboratuvarında sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji ve klinik psikoloji alanları ile ilgili araştırmalarda görev almıştır. Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servislerinde klinik stajlarını tamamlamıştır. Erasmus + Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında bir yıl ISCTE-IUL'da Örgütsel Psikoloji ve Kültürlerarası İlişkiler yüksek lisans programlarında eğitim görmüş, Erasmus + Staj Hareketliliği Programı kapsamında ISCTE-Uluslararası İşletme Okulu'nda örgütsel ve endüstriyel psikoloji alanlarında staj yapmıştır.

Lisans mezuniyetinin ardından Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden biri olan Hedef 4: Kaliteli Eğitim odaklı bir projede, Hindistan'ın Jodhpur şehrinde bulunan bir enstitüde, öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Dernekleri Federasyonu'nun (EFPSA) yirmi beşi aşkın ülkede ruh sağlığına yönelik damgalarla mücadele etmek amacıyla sürdürdüğü Mind the Mind Kampanyası'nın İstanbul'daki yürütücülüğünü üstlenmiştir. Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler ile birlikte beş yüze yakın ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve öğretmenleri ile farkındalık çalışmaları yürütmüştür.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında, staj kapsamında, üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde bir yıl boyunca psikoterapist olarak çalışmıştır. Aynı zamanda, Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından desteklenen ve Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen mülteci ve göçmenler odaklı bir projede vaka çalışanı olarak görev almıştır. Uzmanlık eğitiminin sonlarına doğru, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde (BÜREM) gönüllü psikoterapist olarak görev almıştır. Halen BÜREM'deki ruh sağlığı hizmetlerini destekmeye devam etmektedir.

Yüksek lisans tez çalışması kapsamında, fantezi yatkınlığını ölçen bir anketin kültürel adaptasyonunu gerçekleştirmiş ve Türkiye'deki popülasyon üzerinde fantezi yatkınlığının dissosiyasyon, şizotipi ve sosyal istenirlik ile ilişkisini araştırmıştır. Çalışmanın sonuçları Current Psychology dergisinde yayımlanmış, çalışmanın bir bölümü ise 21. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde "Fantezi Yatkınlığı: Yaş, Cinsiyet ve Yaratıcı Faaliyetlere İlginin Rolü" başlığıyla sözlü olarak sunulmuştur. Şu anda dissosiyasyon, yaratıcı aktivitelere ilgi, fantezi yatkınlığı ve büyüsel düşünce arasındaki etkileşim üzerine bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca, Koç Üniversitesi Ruh Sağlığı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nda çalışmıştır. Prof. Dr. Diane Sunar ile Prof. Dr. Hale Bolak Boratav'ın danışmanlığında Türkiye'de yapılan sosyal psikoloji araştırmalarını incelemiş ve bu çalışma Türk Psikoloji Yazıları'nda yayımlanmıştır.

Psikodinamik ve psikanalitik psikoterapi yaklaşımları ile 18 yaş ve üzeri bireylerle çalışmaktadır. Türkçe ve İngilizce dillerinde psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Eylül 2023 itibari ile yalnızca çevrimiçi hizmet vermektedir. 

 

 

 

Hizmetler

Blog yazıları

İLETİŞİM